něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 17. 6. 2024 na slet bláznů v 19h do klubu Paliárka            
23.1.2015
Modlitba ke Svatému Pijanovi
Modlitba ke Svatému Pijanovi:

Svatý Pijane, patrone všech notoriků,
když už neovládám jemnou (ani jinou) motoriku,
potkávám tě často dole na chodníku,
když mířím tváří k zemi.
Svatý Pijane, patrone všech bohémů,
Tobě ráčím věnovati tuto krátkou poému,
slituj se nad námi, nad opilci všemi.

Pijane, ty svatý každé lihoviny,
prosím zbav mě ranní kocoviny
a dopřej mi tu kapku medoviny,
když duše moje chátrá.
A Pijane, až zítra za rozbřesku
vzbudím se zas do samého stesku,
prosím zaveď mě na spásnou domů stezku
a pokud můžeš, ochraňuj má játra.

Tak končí moje modlitbička skromná,
při dvou promilích lehce krkolomná.
Teď hrdlo lahve už mě zase volá,
já dobře vím, že zas budu za vola.

A co teď nastane?
Svatý Pyjane...!
23.4.2014
Mumie aneb pocta absolutnímu rýmu

Pravila mi jedna stará mumie:

,,Račte prominouti, monsieur,

že si troufám vypadat jak mumie.

Ono když se někdo tisíce let nemyje,

vypadá pak dočista jak mumie."

12.11.2013
Děvka jedna ! (zcela mravná báseň o inspiraci )

Děvka jedna!


Sedím bez hnutí a čekám na Inspiraci.

Ta mrcha odchází, kdy chce, kdy chce se taky vrací.

Vítám ji zpět, děvku jednu prodejnou,

stala se mou tajnou láskou veřejnou.


Čekala jsem na tebe po čtyři dlouhé noci.

Víš ty vůbec, nevděčnice, jaký je to pocit?

No nepovídej, nepovídej, hostil tě pan Pratchett?

A já nad prázdným papírem si klidně můžu brečet!

věnováno A.
12.11.2013
Létající škrpály nejlíp oheň podpálí (lehce absurdní povídka s ponaučením na začátku i konci)

Šli za Věštkyní. Byla velice velice stará, moudrá a uznávaná. Její vědění bylo tak rozsáhlé, že tlumočila lidem poselství bohú. Vytáhli si poznámkové bločky:

,,Ó, Veleuctívaná, co máme udělat, abychom zachránili svět?''

Věštkyně se zahleděla v dál a pravila: ,, Létající škrpály nejlíp oheň podpálí!''

Překvapeně na sebe pohlédli; věděli, že Madamme hovoří zásadně v alegoriích, ale tohle bylo i přesto poněkud komplikovanější, než očekávali. Co když ale ti ostatní chápou a On sám bude vypadat jako blázen? Honem se zase začali tvářit moudře a povzneseně:

,,Ó, Převeliká, múžeš to prosím trochu upřesnit?''

- ,,Ptala jsem se čuvače, zda-li kouří papuče.'', zněla odpověď.

,,Aha.'', zatvářili se, jako by vše pochopili: ,,Děkujeme, ó, Matko Pravd, múžeš nám ještě říci, jaké bude zítra počasí?''

- ,,Rafan rafnul rafana, leč nebyla to šikana.''

- ,,Ahá ahá, zajímavé. A myslíš že se ochladí až za dlouho?''

- ,,Jablko nepadá daleko od slona,

neb byla by to pro něj úhona.

To ovšem neplatí v ostatním časoprostoru,

kde sloni i jablka padají pospolu.''

- ,,Tak to je skvělá zpráva. A mohla bys nám ještě objasnit podstatu bytí, když už jsme tady?''

- ,,Přijde vana, prudký sráz,

mroži se pod zem hrabou zas.''

- ,,Děkujeme. Teď už je vše naprosto jasné.''


,,Páni, to bylo opravdu...zajímavé.''

- ,,Ano, velmi...vyčerpávající.''

- ,,Interesantní...''

- ,,Neotřelé...''

- ,,Delikátní...''

- ,,Postmoderní...''

- ,,Popkulturní...''

- Non-konformní...''

- ,,Metafyzické...''

- ,,Anterográdní...''

- ,,Acidobazické...''

- ,,Atomické...''

- ,,Tautologické...''

- ,,Ontologické...''

- ,,Antologické...''

- ,,Agramatické...''

- ,,Grandiózní...''

- ,,Rigorózní...''

- ,,Majestátní...''

- ,,Majoritní...''

- ,,Monologické...''

- ,,Monofonní...''

- ,,Monotónní...''

- ,,Monogamní...''

- ,,Prokrastinační...''

- ,,Prohibiční...''

- ,,Prostetické...''

- ,,Protetické...''

- ,,Kakofonické...''

- ,,Utopické...''

- ,,Atopické...''

- ,,Ordinérní...''

- ,,Homeostatické...''

- ,,Homogenní...''

- ,,Perinatální...''

- ,,Ortodoxní...''

- ,,Grafomanické...''

- ,,Lymfatické...''

- ,,Asimilační...''

- ,,Autonomní...''

- ,,Patické...''

- ,,Apatické...''

- ,,Hepatitické...''

- ,,ŘEPAtitické...!''

- ,,Přesně tak!''

- ,,Moje slova!''

A všichni byli rádi, že se před těmi ostatními neprojevili jako naprostí blbci a nevzdělanci a řekli si, že příště, než někam takhle půjdou, si musí nejdříve zakouřit zakázané býlí.


V tu samou chvíli Věštkyně potáhla z dýmky a pomyslela si: ,, Zas další blbové! Kdy už to někomu konečně dojde?''

A pak ještě: ,, Nechceš - li topit se v rybníku, nauč se pít vodu z dětsníku!''⇡nahoru⇡